Συμμετέχουμε στην 24ωρη Πανδημοσιοϋπαλληλική Απεργιακή Κινητοποίηση που προκήρυξε η ΑΔΕΔΥ την Πέμπτη 15 Οκτώβρη.  .pdf