Υπ. Εργασίας : Εφαρμογή διατάξεων του άρθρου 27 ν. 4670/20 (ΦΕΚ Α' 43) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με το άρθρο 78 του ν. 4690/20 (ΦΕΚ Α΄ 104) για την απασχόληση των συνταξιούχων .pdf