Υπ. Εσωτερικών:Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας - Ολοκλήρωση διαδικασιών κύκλων κινητικότητας 2018 & 2019   .pdf

Υπ. Εσωτερικών:Σύστημα Επιλογής Προϊσταμένων σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως ισχύει  .pdf