Εναρμόνιση του Οργανισμού του Γεν. Νοσοκ. Βόλου (Αχιλλοπούλειο) με τις αποφάσεις του ΣτΕ για το προβάδισμα των κατηγοριών στην επιλογή προϊσταμένων  .pdf