Εγκύκλιος για Εφάπαξ και Υπουργική Απόφαση για Ψηφιακή διαδικασία απονομής συντάξεων του e-Ε.Φ.Κ.Α.  .pdf

ΦΕΚ 1691/4-5-2020 Ψηφιακή διαδικασία απονομής συντάξεων του e-Ε.Φ.Κ.Α.  .pdf

Γνωστοποίηση ρυθμίσεων του άρθρου 31 ''Αντικατάσταση άρθρου 35 ν.4387/2016'' του ν.4670/2020 (Α/43) .pdf