Ενημέρωση για τις αποφάσεις του ΔΣ της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ στις 31/1. Εκκίνηση Κινητοποιήσεων με Απεργία - Αποχή από το ΜηΜΕΔ.  .doc