Δελτίο Τύπου για τα καταστροφικά αποτελέσματα στο δημόσιο συμφέρον από τις Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ).  .doc

ΣΔΙΤ : Η  Συντριβή του Δημόσιου συμφέροντος απο τον Ιδιωτικό Τομέα.  pdf