Εξαγγελίες Υπουργού Εσωτερικών για εκχώρηση αρμοδιοτήτων των Διπλωματούχων Μηχανικών του Δημοσίου σε ιδιώτες.   .doc