Σχετικά με το Νομοσχέδιο ''Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, Αναδιάρθρωση της ΓΓΠΠ, Αναβάθμιση Εθελοντισμού Πολιτικής Προστασίας, Αναδιάρθρωση του Πυροσβεστικού Σώματος και άλλες διατάξεις'' .doc