Παναττική Στάση Εργασίας την Παρασκευή 24/1 - Αλληλεγγύη στους διωκόμενους συναδέλφους μας για τις πλημμύρες στη Μάνδρα.  .doc