Αίτημα συνάντησης με κύριο θέμα την τεράστια Υποστελέχωση και την από κοινού διεκδίκηση Προσλήψεων Διπλωματούχων Μηχανικών.  .doc