Εναρμόνιση του Οργανισμού του Δήμου Αιγιαλείας με τις αποφάσεις του ΣτΕ για το προβάδισμα των κατηγοριών στην επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων.  .doc