Εναρμόνιση του Οργανισμού του Δήμου Νίκαιας-Ρέντη με τις αποφάσεις του ΣτΕ για το προβάδισμα των κατηγοριών στην επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων. .doc