Υπ. Εσωτερικών : Αποκλεισμός των Integrated Master από την προκήρυξη επιλογής Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης.   .pdf