Ανακοίνωση Συμπαράστασης στους συναδέλφους της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής   .doc