Κοινή Υπουργική Απόφαση για τη Νομική Κάλυψη Τεχνικών Υπαλλήλων Υπ. Υποδομών και Μεταφορών σε περίπτωση διώξεων σε βάρους τους.  .doc

ΦΕΚ Β΄ 2844/5-7-2019 Νομική Κάλυψη  .pdf