Υπ. Ναυτιλίας : ''Αναγνώριση τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (Integrated master) σε κατόχους πτυχίων από σχολές του εξωτερικού''.  .pdf