Άμεση καταβολή των οφειλόμενων Εργοδοτικών Εισφορών των Διπλ. Μηχανικών του τ. ΟΕΚ από τη Διοίκηση του ΟΑΕΔ.   .doc

΄Εγγραφο Υπ. Εργασίας -  τ. ΟΕΚ  .gif