Εγκύκλιος για τις ασφαλιστικές κρατήσεις στην προσωπική διαφορά.   .doc

Υπ. Εργασίας : Σχετικά με τις ασφαλιστικές κρατήσεις επί  της προσωπικής διαφοράς του αρ. 27 παρ.1 του ν.4354/2015, των υπαλλήλων με σχέση εργασίας Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου.  .pdf