Διαμαρτυρία σχετικά με τη χορήγηση του Επιδόματος Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας στην Τεχνική Υπηρεσία του ΓΝΑ <<Γεννηματάς>>.   .docx