Διαμαρτυρία σχετικά με τη διακοπή επαναχορήγησης του Επιδόματος Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας στην Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκ. ΕΛΠΙΣ  .docx