Εγκύκλιος Γνωστοποίησης διατάξεων του άρθρου 1 του Ν. 4554/2018 σχετικά με την έναρξη και λήξη του δικαιώματος σύνταξης από τον ΕΦΚΑ.  .pdf