Προβάδισμα των αποφοίτων της Ε.Σ.Δ.Δ.Α. στη διαδικασία πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων και Διευθύνσεων ανεξαρτήτως βασικού τίτλου σπουδών.  .doc