ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ_HellasGIs_6-4-2023_Αναζήτηση Διαθεσιμότητας αεροφωτογραφιών μέσω διαδικτυακής εφαρμογής (eshop) του Ελληνικού Κτηματολογίου.

Εναλλακτικά μπορείτε να δηλώσετε τη συμμετοχή σας στο link: https://forms.gle/RduG7JDRVXA8Xhx36

Λειτουργία Τμήματος Οικοδομικών Αδειών ΥΔΟΜ Δ. Χανίων - Έκθεση Πεπραγμένων από 1/1/21 έως 31/12/21  .pdf

Στατιστικά Στοιχεία ΥΔΟΜ Χανίων .xls

Υποβολή Έκδοση Πράξεων ΥΔΟΜ Χανίων  1/1/21 - 31/12/21.xls

ΥΠΕΣ. Εγκύκλιος : "Παράταση της προθεσμίας παροχής διοικητικής υποστήριξης και του χρόνου άσκησης αρμοδιοτήτων υπηρεσιών δόμησης των δήμων" .pdf

Υπ. Εσωτερικών : Παράταση της προθεσμίας παροχής διοικητικής υποστήριξης και το χρόνου άσκησης αρμοδιοτήτων υπηρεσιών δόμησης από όλους τους δήμους της χώρας.  .pdf

Πως “μπλοκάρεται” η Ανάπτυξη ενός Νομού (Χανίων) από μία Υπηρεσία (ΥΔΟΜ) που δεν μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά.doc