ΦΕΚ 3321/Β/18-5-23 : Καθορισμός εκλογικής αποζημίωσης των ειδικών εκλογικών συνεργείων που θα απασχοληθούν για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών κατά την προπαρασκευή και διεξαγωγή των βουλευ- τικών εκλογών της 21ης Μαΐου 2023. pdf