Οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων, αρχικές από 1/1/2021 έως και 30/11/2021 - καθώς και οι ετήσιες του έτους 201 (χρήση 2020) μέχρι και τις 28/2/2022

https://www.pothen.gr/pothen-main/main/ypovolh.html