ΑΔΕΔΥ: Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής για την Πανελλαδική Ημέρα Δράσης για την Υγεία -Τρίτη 1-2-22, Στάση Εργασίας από τις 12.00 έως τη λήξη του ωραρίου .pdf