Υπ. Εσωτερικών: Σύστημα επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων στους ΟΤΕ α΄ βαθμού σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 87-89 του ΚΚΔΚY, όπως ισχύουν.  .pdf

Οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων, αρχικές από 1/1/2021 έως και 30/11/2021 - καθώς και οι ετήσιες του έτους 201 (χρήση 2020) μέχρι και τις 28/2/2022

https://www.pothen.gr/pothen-main/main/ypovolh.html

ΑΔΕΔΥ: Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής για την Πανελλαδική Ημέρα Δράσης για την Υγεία -Τρίτη 1-2-22, Στάση Εργασίας από τις 12.00 έως τη λήξη του ωραρίου .pdf

Υπ. Εσωτερικών : Οδηγίες προς τους φορείς προέλευσης και υποδοχής για την υλοποίηση του Β΄ Κύκλου Κινητικότητας έτους 2021, στο πλαίσιο του ΕΣΚ- 3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ .pdf

Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από Δευτέρα 4-10-21 και ώρα 06:00 έως και Δευτέρα, 11-10-21 και ώρα 06:00.pdf