Μελέτη από το Κοινωνικό Πολύκεντρο της ΑΔΕΔΥ: ''Το επίπεδο και η εξέλιξη των αμοιβών στον Ελληνικό Δημόσιο Τομέα από την κρίση του 2009-10 μέχρι σήμερα'' .pdf

Υπ. Εσωτερικών: Διατάξεις του ν. 4795/2021 (Α΄62) ''Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου του Δημόσιου Τομέα, Σύμβουλος Ακεραιότητας στη δημόσια διοίκηση και τοπική αυτοδιοίκηση'' .pdf