Νόμος 4892/2022 Εκσυγχρονισμός του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες επείγουσες διατάξεις (ΦΕΚ 28 Α΄/22-2-2022).pdf

Υπ. Εργασίας : Εγκύκλιος ΄΄Εθνική σύνταξη και κατώτατα όρια σε περίπτωση σώρευσης-Συντάξεις χηρείας μετά την πρώτη τριετία΄΄ .pdf

e-ΕΦΚΑ : Δελτίο Τύπου - Νέα ηλεκτρονική υπηρεσία για έμμισθους δικηγόρους, μισθωτούς μηχανικούς και υγειονομικούς  .pdf