3ωρη Στάση Εργασίας την Τρίτη 8 Μάρτη 2011, από 7.30 π.μ. μέχρι 10.30 π.μ. <a class="jce_file_custom" target="_blank" href="images/stories/news/2011/5.3.11_afisa_k_d_thessalias.doc"><strong>doc</strong></a>