ΕΜΔΥΔΑΣ Ηπείρου - Κέρκυρας - Λευκάδας - 3ωρη στάση εργασίας από την αρχή του ωραρίου τη Δευτέρα 21.3.2011. <a class="jce_file_custom" target="_blank" href="images/stories/news/2011/21.03.2011_hkl_3ori_stasi_ergasias.doc"><strong>doc</strong></a>