Σχέδια Προεδρικών Διαταγμάτων τον «Οργανισμό της Περιφέρειας Κρήτης» και τον «Οργανισμό της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης». <a class="jce_file_custom" target="_blank" href="images/stories/news/2010/28.12.10_organ_per_anatolikis_kritis.doc"><strong>doc</strong></a><br />