ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατολικής Κρήτης - Παρασκευή 28-10-2011, συγκέντρωση ''υποδοχής'' του Πρωθυπουργού<strong><a class="jce_file" href="images/stories/news/2011/27.10.2011_prothipoyros_248.doc">.doc</a></strong>