Υπόμνημα σχετικά με τις Υπηρεσίες του ΓΕΑ.  .doc

Συνημμένα : 

1) Για την ιστορία και το έργο της ΥΠΕΠΑ. .doc

2) Π.Δ. 99/2018  .pdf

3) Έγγραφα  α)ΤΕΕ  .pdf

                      β) ΤΕΕ .pdf

4) α) Γνωμοδότηση 268/2010 ΝΣΚ .pdf

     β) Γνωμοδότηση 268/2010 ΝΣΚ .pdf