Ηπείρου - Κέρκυρας - Λευκάδας

Διεύθυνση :
Πρόεδρος : Πατεράκης Εμμανουήλ κινητό: 6937-275095 e-mail : paterakis@epirus.gov.gr

Υπηρ: 2651-0-88115 Fax: 2651-0-90227 paterakis.emmanuel@gmail.com


Αντιπρόεδρος: Μαλάτου Ελένη κινητό: Υπηρ: Fax:


Γεν. Γραμματέας: Παπαδημητρίου Βλάσης κινητό: Υπηρ: Fax: e-mail:vlasis_p@hotmail.com


Ταμίας: Παππάς Κωνσταντίνος  κινητό: Fax: υπηρ:


Αν. Γεν. Γραμματέας: Μπότης Μιχάλης κινητό: Fax: υπηρ:

Σύμβουλος: Μπακάλης Κωνσταντίνος : e-mail : Fax: υπηρ:

Σύμβουλος: Μισηρλής Γιώργος κινητό: e-mail : Fax: υπηρ:
Σημειώσεις: (Νέο Δ.Σ. 2-11-2017)