Απογραφική δήλωση
Όπως συμπληρώσετε τα κάτωθι πεδία με Ελληνικούς χαρακτήρες και ΚΕΦΑΛΑΙΑ. Τα πεδία με (*) είναι υποχρεωτικά.
___ Προσωπικά Στοιχεία: ________________________________________
Επώνυμο (*)
Παρακαλώ, εισάγετε το επώνυμό σας ...
Όνομα (*)
Παρακαλώ, εισάγετε το ονομά σας ...
Πατρώνυμο (*)
Παρακαλώ, εισάγετε το πατρώνυμό σας ...
Α.Μ. Τ.Ε.Ε. (*)
Παρακαλώ πληκτρολογήστε τον Α.Μ. ΤΕΕ ...
ΑΦΜ
Παρακαλώ, εισάγετε το ΑΦΜ σας
Α.Δ.Τ. (*)
Παρακαλώ εισάγετε τον αριθμό ταυτότητας ...
Έτος γέννησης (*)
Παρακαλώ, εισάγετε το έτος γέννησής σας ...
Διεύθυνση οικίας (*)
Παρακαλώ πληκτρολογήστε την ταχυδρομική διεύθυνση οικίας σας ...
Τ.Κ.
Παρακαλώ, εισάγετε την ταχυδρομικό κώδικά σας ...
Πόλη
Άκυρο Εισαγωγή
Π.Ε. (Νομός) (*)
Παρακαλώ, επιλέξτε την Περιφερειακή Ενότητα ...
κινητό
Παρακαλώ, εισάγετε τον αριθμό του κινητού σας
τηλ. εργασίας (*)
Παρακαλώ εισάγετε τον αριθμό τηλεφώνου της εργασίας σας ...
Επιθυμητό email της μορφής @gmail, @yahoo, ... (Προσοχή, όχι email παρόχων ote, forthnet, hol, ... που αλλάζουν συχνά)
email (*)
Παρακαλώ, εισάγετε το email σας ...
Για όποιον έχει εγγραφεί στο mytee θα έχει πρόσβαση στο μέλλον σε εφαρμογές της ΕΜΔΥΔΑΣ
email ΤΕΕ
Παρακαλώ, εισάγετε το email σας στο ΤΕΕ...
___ Τίτλοι σπουδών: ________________________________________
α1. Βασικός τίτλος
Δίπλωμα (*)
Παρακαλώ, εισάγετε το δίπλωμα / πτυχίο σας ...
Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (*)
Παρακαλώ, εισάγετε το εκπαιδευτικό ίδρυμα ...
Έτος κτήσης διπλώματος (*)
Παρακαλώ, εισάγετε το έτος κτήσης του διπλώματος / πτυχίου
Έτος κτήσης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος (*)
Παρακαλώ, εισάγετε το έτος απόκτησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
α2. Δεύτερος τίτλος σπουδών
Δίπλωμα (2ος τίτλος)
Παρακαλώ, εισάγετε το δίπλωμα / πτυχίο σας ...
Εκπαιδευτικό Ίδρυμα
Παρακαλώ, εισάγετε το εκπαιδευτικό ίδρυμα ...
Έτος κτήσης διπλώματος
Άκυρο Εισαγωγή
β. Μεταπτυχιακά
1. Μεταπτυχιακός τίτλος
Παρακαλώ, εισάγετε τον τίτλο του μεταπτυχιακού σας ...
Εκπαιδευτικό Ίδρυμα
Παρακαλώ, εισάγετε το εκπαιδευτικό ίδρυμα ...
Έτος κτήσης
Άκυρο Εισαγωγή
2. Μεταπτυχιακός τίτλος
Παρακαλώ, εισάγετε τον τίτλο του μεταπτυχιακού σας ...
Εκπαιδευτικό Ίδρυμα
Παρακαλώ, εισάγετε το εκπαιδευτικό ίδρυμα ...
Έτος κτήσης
Άκυρο Εισαγωγή
γ. Διδακτορικό
Διδακτορικός τίτλος
Παρακαλώ, εισάγετε τον τίτλο του διδακτορικού σας ...
Εκπαιδευτικό Ίδρυμα
Παρακαλώ, εισάγετε το εκπαιδευτικό ίδρυμα ...
Έτος κτήσης
Άκυρο Εισαγωγή
___ Υπηρεσιακά Στοιχεία: ________________________________________
Υπουργείο
Παρακαλώ, εισάγετε το Υπουργείο ...
Ν.Π.Δ.Δ.
Παρακαλώ, εισάγετε το Ν.Π.Δ.Δ. ...
Εποπτεύον Υπουργείο
Παρακαλώ, εισάγετε το Υπουργείο που εποπτεύει το Ν.Π.Δ.Δ. ...
Αποκεντρωμένη Π.Ε. (*)
Παρακαλώ, εισάγετε την Αποκεντρωμένη Περιφερειακή Ενότητα ...
Αιρετή Περιφέρεια (*)
Παρακαλώ, εισάγετε την Αιρετή Περιφέρεια ...
Δήμος (*)
Παρακαλώ, εισάγετε την Αιρετή Περιφέρεια ...
Μόνιμος
Παρακαλώ, εισάγετε το αν είστε μόνιμος ή όχι ...
Με σύμβαση Ι.Δ. αορίστου χρόνου
Παρακαλώ, εισάγετε το αν είστε με σύμβαση Ι.Δ αορίστου χρόνου ή όχι ...
Με άλλη σχέση
Παρακαλώ, εισάγετε εάν υπάρχει "Με άλλη σχέση" ...
Ημερ. πρόσληψης στο Δημόσιο (*)
Παρακαλώ, εισάγετε την ημερομηνία πρόσληψης ...
Υπηρεσία που υπηρετώ (*)
Παρακαλώ, εισάγετε την Υπηρεσία που υπηρετείτε ...
Ταχ. Διεύθυνση Υπηρεσίας
Παρακαλώ, εισάγετε την ταχυδρομική διεύθυνση της Υπηρεσίας σας ...
Τ.Κ.
Παρακαλώ, εισάγετε την ταχυδρομικό κώδικα της Υπηρεσίας σας ...
Πόλη (*)
Άκυρο Εισαγωγή
τηλ. Υπηρεσίας
Παρακαλώ εισάγετε τον αριθμό τηλεφώνου του οικονομικού διαχειριστή της εργασίας σας ...
fax Υπηρεσίας
Παρακαλώ εισάγετε τον αριθμό fax της εργασίας σας ...
email Υπηρεσίας
Παρακαλώ εισάγετε το email στην υπηρεσία σας ...
Υπηρετώ σε παραμεθόριο ή προβληματική περιοχή
Παρακαλώ, εισάγετε το αν υπηρετείτε σε παραμεθόριο ή προβληματική περιοχή ...
___ Ασφάλιση: ________________________________________
Ασφάλιση (*)


Παρακαλώ, επιλέξτε τον τύπο της ασφάλισης ...
Δηλώνω σε συνέχεια παλαιότερου απογραφικού μου στην Δ18 του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. ως μέλος της Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.
Α' βάθμια (*)
Παρακαλώ, επιλέξτε την Α' βάθμια ...
ότι επιθυμώ να παρακρατείται από το μισθό μου η συνδρομή μου ποσού 2,5€/μήνα δηλαδή 30€ έτος.

Ελέγξτε τα ανωτέρω στοιχεία σας πριν την οριστική τους υποβολή, επειδή δεν υπάρχει δυνατότητα διόρθωσής τους.

Αντίγραφο της απογραφικής σας δήλωσης θα σταλεί στην αντίστοιχη Α' βάθμια Ένωση