Κυ23092018

Ενημέρωση:11:51:51 πμ

Nέα της Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.

Συμμετοχή στην Απεργία - Αποχή από την αξιολόγηση.

Συμμετοχή στην Απεργία - Αποχή από την αξιολόγηση. .doc

Ασφαλιστικές Κρατήσεις σε μεταταχθέντες Μηχανικούς του Δήμου Καβάλας.

Ασφαλιστικές Κρατήσεις σε μεταταχθέντες Μηχανικούς του Δήμου Καβάλας.  .doc

Παράνομη Περικοπή της Υπερβάλλουσας Μείωσης Μεταταγέντων Υπαλλήλων.

Παράνομη Περικοπή της Υπερβάλλουσας Μείωσης Μεταταγέντων Υπαλλήλων. .doc

Έναρξη Κατασκηνωτικής Περιόδου 2018 - ΕΦΚΑ

Έναρξη Κατασκηνωτικής Περιόδου 2018

Για υποβολή Αίτησης συνδεθείτε στο  www.tsmede.gr με τους προσωπικούς κωδικούς σας και επιλέξτε: Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες → Κατασκηνώσεις→ Αίτηση Κάρτας Κατασκηνωτή.

Εφαρμογή προβαδίσματος κατηγοριών κατά την επιλογή προϊσταμένων σε θέσεις ευθύνης ΟΤΑ α΄και β΄βαθμού

Εφαρμογή προβαδίσματος κατηγοριών κατά την επιλογή προϊσταμένων σε θέσεις ευθύνης ΟΤΑ α΄και β΄βαθμού. .pdf

ΕΜΔΥΔΑΣ Αττικής : Ανακοίνωση για τη συλλογή των στοιχείων για το 6‰.

ΕΜΔΥΔΑΣ Αττικής : Ανακοίνωση για τη συλλογή των στοιχείων για το 6‰. .doc

Ανασύσταση Ενεργοποίηση ΔΕ Μηχανικών πρώην ΤΣΜΕΔΕ

Κάλεσμα της Ανοικτής Συνέλευσης Μηχανικών για Ανασύσταση Ενεργοποίηση της ΔΕ Μηχανικών πρώην ΤΣΜΕΔΕ, το οποίο στηρίζουμε και ως ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ

Ανασύσταση Ενεργοποίηση ΔΕ Μηχανικών πρώην ΤΣΜΕΔΕ.doc

Καταγγελία κατά του αποκλεισμού συναδέλφου από τις αξιολογήσεις των Γεν. Διευθυντών

Καταγγελία κατά του αποκλεισμού συναδέλφου από τις αξιολογήσεις των Γεν. Διευθυντών.pdf

Επιστολή προς συνυποψήφιους Γενικούς Διευθυντές. pdf

Οργανισμός Περιφέρειας Αττικής.

Οργανισμός Περιφέρειας Αττικής. .doc

Αίτημα συνάντησης με Διοικητή και Διοικητικό Συμβούλιο ΕΤΕΑΕΠ.

Αίτημα συνάντησης με Διοικητή και Διοικητικό Συμβούλιο ΕΤΕΑΕΠ.  doc