Εξώδικη γνωστοποίηση 3ωρων στάσεων εργασίας από την έναρξη του ωραρίου, για τις 6/7/2010, ημέρα Τρίτη και 20/7/2010 ημέρα Τρίτη για τα μέλη της ΕΜΔΥΔΑΣ Χίου. doc