Δε23102017

Ενημέρωση:01:52:57 μμ

Σάμου

  • PDF
Site Σάμου: www.geocities.com/emdydas    e-mail: emdydas@yahoo.com

Πρόεδρος :  Φραγκουλάκη Γεωργία
κινητό: 6979-470521            υπηρ: 2273-0-80421-2           Fax: 2273-0-80420
 
Αντιπρόεδρος:   Βασιλείου Γεώργιος   
κινητό: 6978-442534            υπηρ: 2273-0- 80421-2          Fax: 2273-0-22730+80420
 
Γεν. Γραμματέας:      Ζαφείρης Νικόλαος       
κινητό: 6974-386049             υπηρ: 2273-0-80421-2        Fax: 2273-0-22730+80420
 
Ταμίας :     Μόρτζος Γιώργος 
κινητό: 6945-905822             υπηρ: 2273-0-80423-4           Fax: 2273-0- 22730+80420

Αναπλ. Γεν. Γραμματέας:   Μωραϊτου Ευθαλία 
κινητό:                                     υπηρ:  2273-0-80421-2             Fax: 2273-0- 22730+80420