Κυ23092018

Ενημέρωση:11:51:51 πμ

Δυτικής Μακεδονίας

  • PDF

Διεύθυνση ΤΕΕ : Μπουσίου & Εστίας 3 - Κοζάνη Τ.Κ. 501-00

(e-mail συλλόγου emdydas2013@gmail.com)

(Fax επικοινωνίας συλλόγου: 2461-3-50142 υπ' όψιν Τζαγκαρίδου Αναστασία, 2463-0-24530 υπ' όψιν Χαλαϊδόπουλος Κων/νος)

Πρόεδρος: Τζαγκαρίδου Αναστασία κινητό: 6948-57.45.19 e-mail: anastatzan@gmail.com
Υπηρ: 2461-3-50187Fax: 2461-3-50142

Αντιπρόεδρος: Δισλής Βασίλειος κινητό: 6974-38.42.46 e-mail: b.dislis@0822.syzefxis.gov.gr
Υπηρ: 2467-0-21773 Fax: 2467-3-51346

Γεν. Γραμματέας: Χαλαϊδόπουλος Κων/νος κινητό: 6973-01.33.63 e-mail: kxal65@gmail.com
Υπηρ. Fax: 2463-0-24530

Ταμίας: Ιωάννου Χρήστος κινητό: 6977-98.13.33 e-mail:ix0004@gmail.com
6986-68.11.59
Υπηρ: 2385-3-50533 Fax: 2385-0-54524

Μέλος: Τριανταφυλλίδης Γρηγόριος κινητό: e-mail: triantafyllidisgr@apdhp-dm.gov.gr
Υπηρ: 2461-3-50149 Fax: 2461-3-50142