Πα18082017

Ενημέρωση:12:07:27 μμ

Δυτικής Ελλάδας

  • PDF

Διεύθυνση ΤΕΕ & ΕΜΔΥΔΑΣ: 3ων Ναυάρχων 40, 262 22 Πάτρα
Δικτυακός τόπος: http://www.emdydas-de.gr

Διεύθυνση ΤΕΕ & ΕΜΔΥΔΑΣ:         3ων Ναυάρχων   40 Πάτρα   Τ.Κ.   262-22    

Πρόεδρος :   Σουρούνης Ανδρέας           κινητό : 6977-574358             asourounis@hol.gr

     υπηρ :   261-0-326061      Fax: 261-0-451202

1ον-Fax συλλόγου : 261-0-326922                     

Αντιπρόεδρος : Τάσος Σχίζας   κινητό : 6977-993243

υπηρ: 261-0-312652                     Fax: 261-0-329452                         tsxizas@yahoo.gr

Γεν.Γραμματέας : Καράμπελας Ανδρέας   κινητό: 6977-718669              akarabel67@yahoo.gr

                          υπηρ:                       Fax:  

Ταμίας : Καραθανάσης Μάριος     κινητό:   6944-259653   marioskarathanasis@yahoo.gr

υπηρ:                         Fax:  

Μέλος:     Μουρελάτος Παναγιώτης     κινητό :   6976-406573   panmour@yahoo.com

     υπηρ: 261-0-461369                         Fax: 261-0-454986

Μέλος :   Χατζηαναστασίου Θωμάς       κινητό: 6936-105344   thomasxat@yahoo.gr

υπηρ:                       Fax:  

Μέλος :       Πρασσάς Γιώργος         κινητό: 6974-759959   ge0pras@otenet.gr

υπηρ:                       Fax:  

Σημειώσεις:         Νέο Δ.Σ.   (23-11-2012)