Κυ20052018

Ενημέρωση:01:11:40 μμ

Επιμόρφωση Μηχανικών

  • PDF

- Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης
http://www.ekdd.gr


- Διαβαλκανικό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης
http://www.iipa.gr/

- Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας σχεδίασε και υλοποιεί έργο με τίτλο "Εκπαίδευση Μηχανικών σε Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ)" ...
http://www.e-engineers.tee.gr/