Πε19072018

Ενημέρωση:09:52:49 πμ

Αίτημα Συνάντησης με ΚΕΔΕ - Παρατηρήσεις στο σχέδιο Νόμου : ''Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι''.

Αίτημα Συνάντησης-Παρατηρήσεις στο σχέδιο Νόμου : ''Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι''.  .docx