Πε20092018

Ενημέρωση:10:44:45 πμ

Ανασύσταση Ενεργοποίηση ΔΕ Μηχανικών πρώην ΤΣΜΕΔΕ

Κάλεσμα της Ανοικτής Συνέλευσης Μηχανικών για Ανασύσταση Ενεργοποίηση της ΔΕ Μηχανικών πρώην ΤΣΜΕΔΕ, το οποίο στηρίζουμε και ως ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ

Ανασύσταση Ενεργοποίηση ΔΕ Μηχανικών πρώην ΤΣΜΕΔΕ.doc