Κάλεσμα Συνάντησης Ομοσπονδιών και Σωματείων ''Μπροστά οι δικές μας ανάγκες και όχι τα κέρδη των λίγων!''  .doc