Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης: ''Ενιαίοι και αδιάσπαστοι τίτλοι μεταπτυχιακών σπουδών (integrated masters). pdf

Συνημμένο έγγραφο της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ: Αναγνώριση των Διπλωμάτων Πολυτεχνικών Σχολών ως Ισότημων με Master. pdf