Επαναφορά της προσωπικής διαφοράς.

Επαναφορά της προσωπικής διαφοράς..doc