Ηπείρου - Κέρκυρας - Λευκάδας

  • PDF

Διεύθυνση :
Πρόεδρος : Πατεράκης Εμμανουήλ κινητό: 6937-275095 e-mail : paterakis@epirus.gov.gr


 Υπηρ: 2651-0-88115 Fax: 2651-0-90227 paterakis.emmanuel@gmail.com


Αντιπρόεδρος: Μπότης Μιχάλης κινητό:               Υπηρ: Fax:


Γεν. Γραμματέας: Μαλάτου Ελένη κινητό:             Υπηρ: Fax:


Ταμίας: Μπότης Μιχάλης κινητό:             Fax: υπηρ:


Αν. Γεν. Γραμματέας: Αλεξίου Παύλος κινητό:             Fax: υπηρ:


 Σύμβουλος: Μισηρλής Γιώργος κινητό: e-mail :               Fax: υπηρ:


 Σύμβουλος: Αμπελογιάννη Βάσω κινητό: e-mail :              Fax: υπηρ:


Σύμβουλος: Λιλής Παύλος κινητό: e-mail :                  Fax: υπηρ:


Σημειώσεις: (Νέο Δ.Σ. 31-5-2013)