ΕΜΔΥΔΑΣ Αττικής - Διατάξεις του σχέδιου νόμου του ΥΠΕΣ

  • PDF

ΕΜΔΥΔΑΣ Αττικής - Διατάξεις του σχέδιου νόμου του ΥΠΕΣ "Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, ταοικονομικά και το προσωπικό των ΟΤΑ" .pdf